فکر گمشده
سرگشته در خود ، ایستاده ام بر بلندای ویرانه های رویاهای ناتمام خویش - I'm Standing Above the Ruins of My Incomplete Dreams
آرشیو
خود نوشت ها
بهمن

از بعد از ظهر یادش رو کردم، صداش از توی ماشین هنوز توی گوشم بود. دیر پیداش کرده بودم، ولی گویی آشنا بود، ... اونقدر که بدون سوالی من رو با خودش همراه میکرد، بدون حتی شکی...، سلیقه آدمها سخت تغییر می کنه...، اما اون راحت تغییرش می داد، پیچ و تاب می خورد و عوضت می کرد...، هم وزن دود سیگار می کردت و چشم بسته با موج نادیده هوا همراه می شدی...، وقتی میومد، آسون آدم رو توی خودش غرق می کرد، اونقدر پایین می رفتی که به آسمون می رسیدی..،. به همونجایی که خیلی ها تصور یا تظاهر میکردن که رفتن و می برنت..! نمی دونم چی شد که تصمیم گرفتم از اینترنت کشف حجاب کنم و با هزینه زیاد وقت و اعصاب، چادر اینترنت رو پنهانی از سرش بندازم کنار و برم توی یوتیوب و اسمش رو جستجو کنم. با ناز و عشوه زیاد این نجیب شده ی دیجیتالی، دانلود چند تا اثر کوتاه از این محبوب ساعتها زمان می گرفت... ساعت از 1 نیمه شب گذشته بود... کامپیوتر شیطان صفت رو به حال خودش رها کردم تا به التماس از اینترنت تازه مسلمان شده برای کشوندن فایلها به خونم ادامه بده... The Prophet، Still Got The Blues، The Messiah Will Come Again، Empty Rooms، Story of the Blues، رو دانلود کرده بودم، تیکه تیکه Parisienne Walkways داشت لود می شد، خوشحال از اینکه چند تا از کارای مورد علاقم رو گرفتم، بی اختیار به عنوان آخرین حرکت قبل از خواب صفحه yahoo رو باز کردم که تیتر خبر تکونم داد، تکونی که من رو بعد از سه سال به این خونه برگردوند، انگار توی بهمن ها همه چی تکون دهنده ست...!!!   تیتر یاهو این بود:  Rock legend Gary Moore found dead   

(Still Got the Blues) Solo-By Gary Moore-1990 (Gary Moore)

دل دادن و دل بستن چه آسان می نمود
ولی فهمیدم که چه راه دشواری پیش روست
و این بهایی ست که باید برایش بپردازی
فهمیدم که عشق با من سر دوستی و سازگاری ندارد
باید این را یاد می گرفتم، بارها و بارها ...

خیلی دور، خیلی قبل ترها بود
اما هنوز...، هنوز هم دلتنگت هستم

دوباره عاشق شدن چه آسان بود
ولی فهمیدم که چه راه دشواری پیش روست
عشق (
Blues
)، راهی ست که به درد و غم می رسد
دانستم که عشق چیزی بیش از فقط یک بازی بود
برای برد بازی می کنی، و نمیدانی که در همان حال باخته ای

سالهاست که از آخرین دیدارت می گذرد
درون قلبم، خلائی حس میکنم، یک جای خالی
آنجایی که تو بودی ...

خیلی دور، خیلی قبل ترها بود
اما هنوز...، هنوز هم دلتنگت هستم

روزها از پس هم می آیند و می روند
در میان این گذار، چیزی ست که می دانم :
هنوز هم دلتنگت هستم (بلوز را زنده نگاه داشته ام
)

Used to be so easy to give my heart away.
But I found out the hard way,
there's a price you have to pay.
I found out that love was no friend of mine.
I should have known time after
time.

So long, it was so long ago,
but I've still got the blues for you.

Used to be so easy to fall in love again.
But I found out the hard way,
it's a road that leads to pain.
I found that love was more than just a game.
You're playin' to win, but you lose just the same.

So many years since I've seen your face.
Here in my heart, there's an empty space
where you used to be.

So long, it was so long ago,
but I've still got the blues for you.

Though the days come and go,
there is one thing I know.
I've still got the blues for you.

موضوعات


تعداد بازدیدکنندگان : 24865